Spojovacie

Spojovacie There are no products in this category.

Subcategories

 • Plechy dierované

  Ploche plechy s univerzálnym dierovaním s fi 5mm. Používajú sa na spojovanie jednoduchých a nenáročných drevených rámových konštrukcií. Dôležité je riadne vybrať veľkosť plechu, klinca alebo skrutky.

 • Platne s hrotmi

  Používajú sa na spojovanie prefabrikovaných konštrukcií strešných väzníkov s použitím lisu na prelisovanie platní. Modely s označením PK10 – majú hroty s dĺžkou 10mm a používajú sa na malé konštrukcie, v ktorých hrúbka materiálu a funkcia konštrukcie vylučujú použitie klincov.

 • Kruhová podložka bulldog obojstranne ozubená

  Používa sa v skrutkových spojoch na drevených konštrukčných prvkoch. Ozubené podložky sa umiestňujú medzi dvomi spájanými prvkami, ktoré sa potom k sebe pritlačia a dotiahnu skrutkovými spojmi. Hroty podložiek blokujú mobilnosť prvkov konštrukcie. Odporúčame obrátiť pozornosť na výber vhodnej skrutky k vnútornému priemeru podložky.

 • Dierované pásy

  Ploche plechové pásy s univerzálnym dierovaním s fi 5mm. Používajú sa na spojovanie jednoduchých a nenáročných drevených rámových konštrukcií. Dôležité je riadne vybrať veľkosť pása, klinca alebo skrutky.

 • Montážne pásky

  Montážne pásky je novátorská alternatíva pre klasické ploché spojovacie plechy. Ponúkajú sa v kotúčoch s rôznou dĺžkou, a sú skvelým montážnym prvkom na zavesenie alebo spojenie nielen drevených prvkov. Pásky s väčšou šírkou sa môžu použiť aj na strešné konštrukcie ako prvky ochrany proti vetru. V ponuke máme 5 variant s rôznym rozmiestnením otvorov s fi 5mm, vhodných pre každý spôsob použitia.

 • Spojovacie plechy

  Klasické spojovacie plechy majú dodatočné diery s väčším priemerom, ktoré sa môžu používať na ploché spojenia, ak konštrukčne riešenie vyžaduje dodatočné spojenie s použitím skrutiek alebo závitových spojovacích prvkov, ktoré prechádzajú cez drevo.

 • Úzke spojovacie plechy

  Používajú sa na ľahké stolárske spojenie tenkých drevených dosiek.

 • Spojky pro výrobu židlí

  Používané pro lehké truhlářské spoje hranolů, desek a prken menší tloušťky.

 • SPOJOVACÍ PLECH „T“ TVAR

  Špeciálne spojovacie plechy určené na spojenie súčasne 3 drevených trámov.

 • SPOJOVACÍ PLECH HRUBÝ

  Riadne ploché spojovacie prvky s posunutým dierovaním, ktoré predchádza rozrezaní tých istých drevených vlákien pri zabíjaní klincov. Týmto mizne riziko vzniku prípadných prasknutí na drevenom materiáli. Hlboké fazety otvorov zaručujú riadne dotlačenie skrutkovej hlavy k povrchu. Tieto spojovacie prvky sa používajú pri vytváraní jednoduchých a zložitejších drevených konštrukcií.