Papuča podpery

Papuča podpery There are no products in this category.

Subcategories

 • Papuča podpery nastaviteľná s roxorom

  Papuča podpery nastaviteľná s roxorom určeným na ponorenie do betónu. Rozsah ramien sa môže prispôsobiť rôznym šírkam drevených podpier. Vytvorená dilatačná škára predchádza procesom ničenia dreva.

 • Papuča podpery nastaviteľná s plechom

  Papuče podpery s možnosťou nastavenia rozsahu ramien, aby sa prispôsobili rôznym šírkam drevených podpier a s plechom 4,0 mm na montáž na betónový podklad s použitím kotiev a skrutiek do betónu. Vytvorená dilatačná škára predchádza procesom ničenia dreva.

 • Papuča podpery pevná

  Papuče podpery s roxorom určeným na ponorenie do betónu. Vytvorená dilatačná škára predchádza procesom ničenia dreva.

 • Noha stlpa široká

  Papuča podpery s roxorom určeným na ponorenie do betónu. Vytvorená dilatačná škára predchádza procesom ničenia dreva.

 • Papuča podpery typu ''L''

  Papuče podpery s roxorom určeným na ponorenie do betónu. Vytvorená dilatačná škára predchádza procesom ničenia dreva.

 • Papuče podpery zapustené

  Papuča podpery s roxorom určeným na ponorenie do betónu. Vytvorená dilatačná škára predchádza procesom ničenia dreva. Papuča sa montuje do laty a pripevní s použitím dlhých skrutiek prechádzajúcich skrz drevo, pozitívne ovplyvní vzhľad a aj pevnosť vykonaného spojenia.

 • Papuča podpery typu ''U''

  Papuče podpery typ „U” zjednodušujú a urýchľujú montáž drevených podpier na betónový podklad pomocou skrutiek a kotiev do betónu. Dostupné viaceré veľkosti k rôznym šírkam pripevňovaných podpier.

 • Papuča podpery typu ''TT''

  Papuče podpery typ „TT” zjednodušujú a urýchľujú montáž drevených podpier na betónový podklad pomocou skrutiek a kotiev do betónu. Dostupné viaceré veľkosti k rôznym šírkam pripevňovaných podpier.

 • Papuča podpery nastaviteľná so závitom

  Papuče podpery so závitovou tyčou na estetickú montáž drevených podpier balkónov, altánov a striešok. Široké možnosti nastavenia výšky. Tyč montovaná priamo do podpery zlepší stabilitu konštrukcie. Dilatačná škára predchádza procesom ničenia dreva.

 • Papuča podpery zabíjaná

  Papuče podpery – montážne prvky na kotvenie drevených podpier priamo do zeme. Široký výber veľkostí umožní montáž konštrukcií rôzneho druhu, napr. pergoly.

 • Papuča podpery zabíjaná nastaviteľná

  Papuče podpery – montážne prvky na kotvenie drevených podpier priamo do zeme. Rozsah ramien sa môže prispôsobiť rôznym šírkam drevených podpier.

 • Papuča podpery zabíjaná kruhová

  Papuče podpery – montážne prvky s kruhovým rezom na montáž drevených podpier priamo do zeme. Dostupných viacero veľkosti pre montáž konštrukcií rôzneho druhu, napr. hojdačiek.

 • Papuča podpery prikrúcaná kruhová

  Podstatne uľahčí a urýchli montáž drevených podpier s kruhovým rezom na betónový podklad s použitím skrutiek alebo kotiev do betónu.

 • Noha stlpa prikrucana

  Podstatne uľahčí a urýchli montáž drevených podpier na betónový podklad s použitím skrutiek alebo kotiev do betónu

 • Noha stlpa

  Papuče podpery typ zjednodušujú a urýchľujú montáž podpier na betónový podklad pomocou skrutiek a kotiev do betónu.

 • Skrutkový základ typ "O"

  Skrutkové základy typu „O” sa používajú na montáž prvkov s kruhovým rezom, napr. slnečníkov, vonkajších sušiakov a iných predmetov, pri ktorých sa vyžaduje rýchla montáž na rôznych miestach. Set obsahuje 5 redukčných puzdier (24mm, 36mm, 42mm, 50mm, 60mm) na rôzne priemery pripevňovaného prvku a montážna tyč. Ostrý hrot uľahčí vkrútenie prvku do rôznych druhov zeminy. Skrutkový základ sa môže opakovane používať.

 • Skrutkový základ typ "U"

  Skrutkové základy typu „U” sa používajú na montáž prvkov so štvorcovým rezom, pri ktorých sa vyžaduje rýchla montáž na rôznych miestach, napr. gastronomických stánkov. Ostrý hrot uľahčí vkrútenie prvku do rôznych druhov zeminy. Môže sa opakovane používať. Skrutkový základ typ „U” nie je vybavený montážnou tyčou.

 • Zaskrutkujte kotvu do zeme