Skrutky a klince

Skrutky a klince There are no products in this category.

Subcategories

 • TESÁRSKA SKRUTKA S TANIEROVOU HLAVOU

  Určená na montáž drevených konštrukcií, napr. strešných konštrukcií, altánkov a pod. Široký výber veľkostí pomáha zvoliť vhodnú skrutku podľa prierezu použitého dreva. Skrutky majú na konci špeciálny hrot, preto sa pred montážou nevyžaduje predbežné navŕtanie otvoru na montážnej ploche. Nárez v hornej časti skrutky znižuje jej uťahovači moment a podporuje dotiahnutie tanierovej hlavy k drevu. TX skrutky zaručujú lepší prenos krútiaceho momentu a umožňujú prácu so zvýšenými otáčkami. Skrutky v ponuke MARK sú všetky označené CE označením

 • TESÁRSKA SKRUTKA S KUŽEĽOVOU HLAVOU

  Určená na montáž drevených konštrukcií, napr. strešných konštrukcií, altánkov a pod. Široký výber veľkostí pomáha zvoliť vhodnú skrutku podľa prierezu použitého dreva. Skrutky majú na konci špeciálny hrot, preto sa pred montážou nevyžaduje predbežné navŕtanie otvoru na montážnej ploche. Nárez v hornej časti skrutky znižuje jej uťahovači moment a podporuje dotiahnutie kuželovej hlavy k drevu. TX skrutky zaručujú lepší prenos krútiaceho momentu a umožňujú prácu so zvýšenými otáčkami. Skrutky v ponuke MARK sú všetky označené CE označením.

 • ZÁHRADNÁ SKRUTKA S TANIEROVOU HLAVOU

  Skrutky určené na montáž stĺpovej podpery/pätky. Špeciálne navrhnuté telo pod hlavou zaručuje vhodnú montáž prvkov a požadované dotiahnutie kovania k drevu.

 • SKRUTKA DO DREVA SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU

  Skrutky určené na montáž stĺpovej podpery/pätky, uholníkov a iných spojovacích kovových prvokov do dreva. Pred montážou odporúčame predbežné navŕtanie otvoru

 • TERASOVÁ SKRUTKA NEREZOVÁ A4

  Skrutky určené na montáž terasových a fasádových dosiek na drevené nosníky na miestach, ktoré sú zvlášť vystavené agresívnym podmienkam prostredia. Vytvorené z nerezovej ocele A4 majú zvýšenú odolnosť voči korózii. Vybavené špeciálnym hrotom znižujú uťahovači moment aj v prípade tvrdého dreva. Nárez v hornej časti zjednoduší dotiahnutie skrutky a podporí estetické zahĺbenie skrutkovej hlavy v povrchu.

 • SKRUTKA NA TESÁRSKE SPOJE

  Skrutky určené na montáž spojovacích prvkov ako uholníky alebo spojovacie plechy. Špeciálne navrhnuté telo s hlavou zaručuje lepšie prispôsobenie k povrchu a dotiahnutie kovania k drevu. Dodatočnou výhodou je možnosť demontáže prikrútených skrutiek a kovaní v prípade potreby modernizácie celej konštrukcie.

 • Klince anchor

  Odporúčajú sa na montáž tesárskych spojov. Centrujúci hrot zaručuje požadované dotlačenie spojovací prvkov do dreva. Špeciálny závit predchádza vytiahnutiu klincov z dreva. Na spoje, na ktoré sa vzťahuje Európske technické schválenie, by sa mali použiť klince Anchor odporučené spoločnosťou MARK a Inštitútom stavebnej techniky Poľskej republiky.

 • PRSTEŇOVÉ KOTVY

  Sú určené na montáž do betónu. Odporúčajú sa na kotvenie stĺpových podpier/pätiek alebo ťažkých uholníkov pri spojovaní betónu a dreva a aj iných prvkov ako zábrany, mreže, stroje.