REINFORCED

kątowniki

LATCHES

zasuwy

HINGES

zawiasy

SPINDLE

wrzeciądza

ATTACHING THE SWING

mocowania huśtawek

DECORATIVE SYSTEM MARK

system ozdobny

FLAT CONNECTORS

łączniki płaskie

CORNERS

narożniki

SCREWS AND NAILS

gwoździe

COLUMN BASE

podstawy słupa

HANGERS BEAMS

wieszaki belki

RAFTER CONNECTORS

łączniki krokwiowe

BRACKETS

wsporniki

HANGERS

zawieszki

OTHER

inne