Mark s.c. je úspešný výrobca kovových spojovacích prvkov na drevo na území Strednej a Východnej Európy. Na zaiatku sa spolonosť v rámci svojej innosti zaoberala výrobou kovaní na okná a dvere. Riadne základy, ktoré vyplývajú z rodinnej tradície, a aj 30-roná skúsenosť v odvetví nám umožnili detailne poznať trh spojovacieho materiálu, reálne potreby našich obchodných partnerov a konených spotrebiteľov. V tomto období sme vypracovali dobré zázemie v podobe kompletných vedomostí, odborne pripraveného a skúseného personálu a vypracovali výrobno-logistické postupy, ktoré umožňujú rýchlu a súčasne aj spoľahlivú distribúciu kovaní MK do veľkoobchodov a menších predajní.

PROFESIONÁLNY SPOJOVACÍ MATERIÁL NA DREVO

Každý rok pôsobenia na trhu spolonosti MARK s.c. znamená intenzívnu prácu na vytvorení a udržaní kladných vzťahov s obchodnými partnermi a aj účinnom vývoji podniku. Synonymom „profesionalizmu”, ktorý patrí do filozofie nášho podniku, sú aktivity, ktorých účelom je stále zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov.

TECHNOLÓGIA, NA KTORÚ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

Dohliadame na najvyššiu kvalitu použitých surovín a náradia vo výrobnom postupe.

Využívame aj certifikované plechy, ktoré sa vyznaujú vysokou možnosťou tvarovania a súčasne aj výnimonou odolnosťou a patria medzi najkvalitnejšie plechy dostupné na trhu. Interné testy kvality Mark s.c. zaruujú súlad výrobku a galvanických povlakov s požiadavkami EÚ a Inštitútu stavebnej techniky v oblasti kovového spojovacieho materiálu na drevo. Aby sme mohli realizovať tieto postupy rýchlo a spoľahlivo, používame automatizované výrobné linky.