Záruka kvality

Naše spojovacie plechy na drevo značky MK majú aj Európske technické schválenie. Sú v súlade so všetkými normami, požiadavkami na pevnosť a bezpečnosť podľa stavebných zákonov všetkých krajín Európskej únie. Voľba vhodného spojovacieho plechu na drevenú konštrukciu závisí na veľkosti tejto konštrukcie, geometrii spojov a smere zaťaženia. Aby vzniknutý spoj bol v súlade s technickým schválením, mali by sa použiť prstencové klince Anchor, ktoré predchádzajú vytiahnutí spoja z dreva a sú odporúčane Inštitútom stavebnej techniky Poľskej republiky.

Prvé technické schválenie na výrobky so značkou MK firma získala v roku 2005. Podali sme žiadosť o vydanie tohto schválenia kvôli stále rastúcemu predaju a zámeru a aj kvôli tomu, že sme sa rozhodli uviesť na trh výrobky vysokej kvality, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými normami platnými v Poľskej republike.

Pravidelné rozširovanie našej ponuky a začatie spolupráce so zákazníkmi zo Slovenska a z Česka boli impulzom pre požiadanie o vydanie Európskeho technického schválenia, ktoré spoločnosť získala 4. januára 2017.

Európske technické schválenie ETA